Güncel Haber, Makale ve Duyurular

Kıbrıs'ın Kuş Adları Yönetim Planı

  • 02 Mart 2018
  •   
  • Robin Snape

Ada Martısı yumurtaları - Fotoğraf: Damla Beton

Kaya çatlağında bulunan ölü sıçan - Fotoğraf: Damla Beton

Adayı sıçanlardan temizleme çalışmaları - Fotoğraf: Robin Snape

Adayı sıçanlardan temizleme çalışmaları - Fotoğraf: Damla Beton

İzleme çalışmaları - Fotoğraf: Damla Beton

Sıçan dışkısı - Fotoğraf: Damla Beton

Adayı sıçanlardan temizleme çalışmaları - Fotoğraf: Damla Beton

Kleides Adaları barındırdığı deniz kuşu kolonileri nedeni ile ulusal ve uluslararası ölçekte Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiştir. Üzerlerinde üreyen ada martısı ve tepeli karabataklar nedeni ile adaları çevreleyen sular uluslararası öneme sahiptir. Kıbrıs’ta bu türlerin ürediği tek yer olması nedeni ile bu bölge kuşları koruma örgütü Bird Life International tarafından kabul gören Kıbrıs’ın tek Denizel Önemli Kuş Alanı’dır. Her iki tür de Avrupa Birliği (AB) Kuş Direktifi’ndeki tehlike altındaki türler listesinde yer alır. Kısacası, AB üyesi ülkeler bu türlerin korunması için önemli bölgeleri ve bu türlerin karşı karşıya kaldıkları tehditleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak zorunluluğundadırlar.

KUŞKOR 2017 yılında İngiliz-Türk Derneği’nin (ATA) desteğiyle adalardaki yaban hayatın korunmasına yönelik bir yönetim planı hazırlamak amacıyla gerçekleştirdiği izleme çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu izleme çalışmalarının amacı insan tarafından adalara taşınan kemirgenlerin (sıçan ve fare) adalardaki yaban hayata olan etkisini anlamak, yuva sayılarını net olarak belirlemek ve deniz kuşlarının karşıkarşıya kaldığı tehlikeleri tespit etmektir.

2015 yılında KUŞKOR çabaları ile bu koloniler üzerindeki olumsuz insan etkisini azaltmak amacıyla adalara izinsiz ayak basılması yasaklanmıştı. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 7 alan çalışması sırasında adalarda hiç kimseye rastlamadık. Son yıllarda ada martısı kolonisi, başarıyla üremekte olduğu ve ana karaya en yakın ada olan Zinaritou’yu terketmiş ve biraz ötede çıplak bir kayadan ibaret ve gümüş martı tarafından yoğun şekilde kullanılan Kleide kayasında üremek zorunda kalmıştı. Gümüş martı ada martısını baskılayan rekabetçi bir tür olması nedeniyle ada martısının üreme başarısını da kötü etkilemekteydi. 2017’de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sırasında Zinaritou adasında sıçan varlığını kanıtlamıştık (bknz 2017 Ocak ayındaki ilgili yazımız). Sıçanların yumurta ve yavrulara zarar verdikleri hatta bazı adalarda kuşları yok edecek kadar etkili oldukları bilinmektedir. Bunula kalmayıp bulundukları adalardaki bitki varlığını bile değiştirikleri gözlenmekte. Bu nedenlerle sıçan varlığının koloniyi göçe zorlayan ve sayılarının azalmasına neden olan etken olduğunu düşünüyoruz.

Bulgularımız ışığında 2017 yılı sonunda adalarla ilgili bir yönetim planı hazırladık. Bu plan Çevre Koruma Dairesi’ne sunuldu ve onaylandı. Bu planın bir parçası olarak, Ocak 2018 ‘de Zinaritou adasının sıçanlardan temizlenmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Umudumuz ada martısının eskiden başarıyla ürediği adaya yeniden dönmesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda adalarda üreyen tepeli karabataklar hakkındaki çalışmalarımız yakında başlayacaktır. Buna parallel olarak, deniz kuşları ve balıkçılık arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla Akdeniz küçük ölçekli balıkçılıkda hedef-dışı av projesi ile parallel çalışmalarımız devam edecektir.

FROG Pest Control şirketine sıçanlarla mücadele materyalini sağladığı için çok teşekkür ederiz. Prof. Dr. Anthony Martin’e ise verdiği tavsiye ve destekten dolayı özellikle teşekkür ederiz.

BİZİ DESTEKLEYİN

KUŞLARLA İLGİLİ SÖZLER

Kuşları görmek için sessizliğin parçası olmak gerekir.

Robert Lynd

Herkes kuşları sever. Kuşlar kadar gözümüze ve kulağımıza hitap eden, bizlere bu kadar yakın ve dünyanın heryerinde yaşayabilen daha başka canlı var mıdır?

David Attenborough

Kuş cevabı olduğu için ötmez, öter çünkü şarkısı vardır.

Maya Angelou

Tanrı kuşları sevdi ve ağaçları yarattı. İnsanoğlu kuşları sevdi ve kafesleri yarattı.

Jacques Deval
TWEETS
İLETİŞİM
  • Adres: PK 10, Nicosia
  • Telefon: 0542 881 37 50
    0548 886 86 84
  • Eposta: info@kuskor.org
Weblink.Media
«Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği» © 2015. Tüm hakları saklıdır.