Biz Kimiz?

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği Kıbrıs'ın kuşlarını ve doğasını korumayı amaç edinmiş bir sivil toplum örgütüdür

Hakkımızda

Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) 1988’den beridir Kuzey Kıbrıs’taki kuşları ve yaşam alanlarını korumak amacıyla eğitim, araştırma, izleme ve lobi çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Doğal yaşam alanlarının insan faaliyetleri nedeniyle zarar gördüğü, kuş sayılarının avlama, zehirleme, arazi kullanımındaki değişiklikler ve iklim değişikliği sebepleriyle azaldığı bu zor zamanlarda Kuzey Kıbrıs’taki kuşları korumak için tüm gücümüzle uğraşıyoruz.

Eğitim ve Farkındalık

KUŞKOR aktif olarak değişik ilgili gruplarına ve öğrencilere özellikle kuşlar, biyoçeşitlilik, çevre ve tehditler hakında bilgilendirici eğitim seminerleri düzenlemektedir. Ayrıca yaban hayata ve doğaya ilgi duyan herkesin faydalanabileceği 600’den fazla güncel kitabın yer aldığı Kıbrıs Doğa Kütüphanesi ’ni de bünyemizde barındırıyoruz.

Haber bültenimiz ve hâlihazırda 1100 üyesi bulunan facebook grubumuzun yardımı ile kamuoyunda farkındalık yaratıp konuyla ilgili bilgi veriyoruz.Ayrıca projelerimizi tanıtmak ve gerekli konulara halkın ilgisini çekmek üzere periyodik olarak bülten yayınlıyoruz.

Bölge, kuşların dağılımı ve tanımlanmasıyla ilgili beceriler kazanılıp deneyimlerin paylaşıldığı aylık arazi gezilerimize 10 ile 25 arası yerli ve yabancı kuş gözlemci katılmaktadır. Etkinlikler sayfasından bu gezilerle ilgili daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Araştırma ve İzleme

KUŞKOR Kuş Halkalama Programı’na (EURING kodu CYK) bağlı kuş halkacılarımız derneğimize özel üretilen (üzerinde North Cyprus KUSKOR yazan) halkaları kullanarak yılda 100’ün üzerinde kuşu halkalamaktadır. Bu çalışmalarımızdan elde edilen verilerin paylaşıldığı bilimsel makalelerimize yayınlarımız sayfasından ulaşabilirsiniz.

2011’den bu yana kuş gözlemcilerin gözlemlerini internet üzerindeki gurubumuzda paylaşmalarını teşvik etmekteyiz. Bu sayede kuş dağılımları ve hangi bölgelerin kuşlar bakımından daha önemli olduğu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Yakın zamanda derneğimizin de dahil olduğu interaktif bir veri tabanı kullanarak bu bilgileri internet üzerinden paylaşabileceksiniz. Fakat, yine de gurubumuzu tanımlayamadığınız türleri tanımlamak ya da Kıbrıs’taki kuşlar hakkındaki bilgi edinmek veya paylaşmak gibi farklı amaçlar için kullanılmaya devam etmeniz bizi sevindirecektir.

Ada Martısı Larus audouinii izleme çalışmalarınmızı 2007 yılında başlattık. O günden beridir her yıl adalarda üreyen çiftleri sayımaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız türün dünyadaki en doğu kolonisi ve adamızdaki tek üreme bölgesi olan Kleides Adalarındaki sayılarının devamlı olarak azalmakta olduğunu göstermektedir.

2011 yılından bu yana Orta Doğu Ornitoloji Birliği’nin (OSME) de desteği ile adamızda üremeye devam eden son kartal türü olan Tavşancıl yuvalarının izleme projesi gerçekleştirmekteyiz. Projelerimiz sayfasından bu konuda daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Her ay gerçekleştirdiğimiz kuş gözlem gezileri ile Kuzey Kıbrıs’taki kuşlar ve dağılımları hakkında bilgi toplarken konuya ilgili kişilerin kuş gözlem tecrübesini artırarak insanları daha fazla kuş gözlem yapmaya teşvik ediyoruz.

Yasalar

KUŞKOR olarak mevcut çevre yasa ve yönetmeliklerinin uygulanmasını sağlamakta ve topladığı veriler ışığında kuşların, yaşam alanlarının ve doğanın en iyi şekilde korunabileceği yasaların geliştirilmesi konusunda yetkililerle görüş sunmaktayız.

Fotoğrafçılık

Üyelerimizin pekçoğu yaban hayatı fotoğrafçılığı ile uğraşmaktadır. Yaban hayatı fotoğrafçılığı hem arazideki türlerin kesin tayininin yapılmasını sağladığı için, hem de avcılığa alternatif olması bakımından çok önem verdiğimiz bir uğraştır.

Geçen yıllarda Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanlığı’nın desteği ile Kıbrıs’ta fotoğraf çeken yaban hayatı fotoğrafçılarının 200’ü aşkın fotoğrafını Girne’deki Balabayıs (Beylerbeyi) Manastırı’nda 2 gün süren etkinlikle sergiledik. Her yıl fotoğrafçılardan takvimimizde kullanmak üzere işlerini bize göndermelerini rica ediyoruz ve çalışmalarımızı desteklemek adına yılda 500 – 1000 kadar takvim dağıtmak suretiyle bağış topluyoruz. Takvimlerin yapım ve dağıtımında emeği geçen tüm gönüllülere teşekkür ederiz.

İşbirliği

En güncel çevre sorunlarını ele alan ve bu konularda aktif olarak girişimlerde bulunan Kuzey Kıbrıs Çevre Platformu’nun bir parçasıyız. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti gibi diğer çevre örgütleriyle canlıları ve çevreyi koruma amacıyla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bir süre önce ise Kıbrıs’ın Önemli Kuş Alanlarının belirlenmesine yönelik bir projeyi Avrupa Birliği ve Birdlife Interntional desteğiyle yürüttük.

KUŞKOR ilk olarak 1988 yılında Kuzey Kıbrıs Kuşları Koruma Hareketi adıyla, Asuman Kuyucu, Harry Sigg ve Ertuğrul Akçaoğlu tarafından faaliyete geçirilmiştir.

İlk faaliyet olarak Türkiye’deki Doğal Hayatı Koruma Derneği’nin gönderdiği "Kuşların Dünyası" adlı kitapçık Yeni Boğaziçi ilkokulu öğrencilerine dağıtılmış, bunun yanında kuş gözlemciliğini hem kendi üyelerine hem de Kıbrıs Sanat Derneği üyelerine tanıtmak amacıyla kuş gözlemi etkinlikleri düzenlenmiştir.

1989 yılında, Doğa ve Çevreyi Koruma Hareketi ile birlikte yürütülen bir proje ile, bir yıl sürecek bir eğitim programı başlatılmış ve aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

• KKTC çapında ilkokullarda kuşların yaşamıyla ilgili eğitici slayt gösterileri;
• Halka açık kuş gözlemleri;
• Av günlerinde avcılarla röportaj yapılması ve vurulan türlerle ilgili istatistik araştırma;
• Şehir merkezlerinde ve ilkokullarda kuş fotoğraflarından oluşan sokak sergileri, resim sergileri ve slayt gösterisi
• Doğa koruma hakkında el broşürlerinin hazırlanıp dağıtılması..

1990 yılında Alev Ören’in de katılımıyla benzer bir Eğitim Projesi geliştirilerek uygulamaya koymuştur. Bu projede, bir önceki projede gerçekleştirilen faaliyetlere ilaveten orta okulların kuş gözlemi gezisine götürülmesi, köy kahvelerinde slayt gösterisi yapılması, köy kahvelerine akbabaların zehirlenmesi ve pulyaların yakalanması ile ilgili posterlerin asılması ve göçmen kuşlara dikkat çekilmesi için yapıştırma basılıp dağıtılması gibi faaliyetler de gerçekleştirilmiştir.

KUŞKOR’un hazırladığı posterler, kısa sürede Kuzey Kıbrıs’ın birçok restorant ve köy kahvesinin duvarlarını süslemeye başlamıştır. Kuşkor her av döneminde avcılara yönelik uyarıcı basın bildirileri ve posterler hazırlamaya ve yasak avcılık yapanların rapor edilmesiyle toplumda kuşlarla ilgili duyarlılık oluşturmaya başlamıştır. Aylık halka açık kuş gözlemleri devam ederken, üyelerden toplanan gözlem kayıtları rapor haline getirilerek üyelerle paylaşılmıştır. Gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak Çevre Bakanlığı ve basın aracılığı ile kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Tüm bu çabaların bir sonucu olarak, ilk kez dönemin KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hakkı Atun ve Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ergün Olgun da derneğin düzenlediği kuş gözlemlerine katılmışlar. Planlanan faaliyetlerin yanısıra yapılan çağrılara uygun olarak özel slayt gösterileri de düzenlenmiştir.

1991 yılında av arazi gözlemlerinden oluşan ve bazı sulak alanlardaki kuş gözlem kayıtlarını da içeren "Kuzey Kıbrıs’ta Kuşların Korunması Kıstasları" adlı bir rapor yayınlanmıştır. Kuşkor, çoğunluğu Peter Flint’e ait gözlemler olmak üzere, üyelerinden topladığı gözlem kayıtlarını yine Flint’in yardımlarıyla bir araya getirilerek yıllık gözlem raporları yayınlamıştır. Bu gözlem raporları 1998, 1999, 2000 ve 2001 yıllarına ait olmak üzere dört yıl yayınlanmıştır. Bunlara ek olarak 2001 Nisan ayına ait bir Halkalama Raporu da hazırlanmıştır.

Ancak, bu noktadan sonra bir süreliğine derneğin kapasitesinde ve faaliyetlerinde geçici bir düşüş yaşanmıştır.

2007 yılında KUŞKOR tehlike altındaki Ada Martısı’nın (Larus audouinii) dünyadaki en doğu ve Kıbrıs’taki tek üreme bölgesi olan Kleides Adaları’ndaki kolonisini izleme çalışmalarını başlatmıştır. Proje halen devam etmektedir. Gerçekleştirilen bu uzun soluklu izleme çalışması sayesinde sayılarındaki üzücü düşüş bilimsel olarak kanıtlanabilmiş ve bu konuda önlemler alınması için girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimler sayesinde yetkililerin dikkatleri konuya çekilmiş ve rahatsız edip üreme başarısını ektileyen faktörlerden bazılarına çareler üretlimiştir. Sonuç olarak adalara izinsiz ayak basmak resmen yasaklanmış ve insanları hem bu yasak hem de nedenleri hakkında bilgilendiren uyarı levhaları gerekli yerlere yerleştirilmiştir.

2007 - 2009 yılları arasında Alman kuş koruma örgütü olan NABU’nun finansal desteğiyle yasadışı avcılığın boyutlarını belirlemek amacıyla Karpaz Bölgesinde özel bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasında bölgede ökse ve ağla pulya avının (Karabaşlı Ötleğen Sylvia melanocephala) yapılmakta olduğu saptanmıştır. Yasadışı avcılık hakkında değişik kaynaklardan bilgiler halen derneğimize ulaşmaktadır. Bu konuda daha detaylı araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.

KUŞKOR 2010-2011 yıllarında Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile Kıbrıs’taki Önemli Kuş Alanları’nın (ÖKA) Belirlenmesi Projesini gerçekleştirmiştir. İki yıl boyunca yoğun arazi çalışmaları yapılmış ve daha sonra bu çalışmalar sırasında elde edilen veriler uluslar arası ÖKA değerlendirme kuruluna (BirdLife International) sunulmuştur. Sonuç olarak 2014 yılında Kuzey Kıbrıs’ta dördü yeni olmak üzere altı alan uluslar arası ÖKA ilan edilmiştir. Elde edilen veriler Kuzey Kıbrıs ve AB yetkililerine de sunulmuş ve yetkili mercilerle potansiyel AB Natura 2000 Özel Çevre Koruma Alanı sınırları ve önemli sulak alanların sınırları konusunda görüşmeler yapılmıştır. Bu bölgelerdeki insan faaliyetlerinin kuşlar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Dernek ilgili kurumlara görüş ve önerilerini iletmiştir. Aynı dönemde, Birleşmiş Milletler Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) desteğiyle dürbün ve diğer araştırma malzemeleri temin edilmiş ve şu anda üyelerimiz ve okul grupları tarafından sıkça kullanılmakta olan Kıbrıs’ın ilk Kıbrıs Doğa Kütüphanesi oluşturulmuştur.

Zehirleme olayları ve yasadışı avcılığa rağmen halen adada üremeye devam eden son kartal türü olan Tavşancıl’ı (Aquila fasciatus) izleme çalışmaları 2011 yılında başlatılmıştır. Bu çalışma 2013-2014 yıllarında Orta Doğu Ornitoloji Topluluğu (OSME) tarafından da desteklenmiştir ve halen gönüllüler yardımıyla devam etmektedir.

During this period we also secured funds from United States Agency for International Development to provide optical gear, some research equipment and a huge nature library, which has since been well used by members and by school groups.

Derneğimiz, ÖKA olan Mesarya Ovası’ndaki Köprü/Kukla Sulak Alanını korumak ve kuş gözlem merkezi haline getirmek amacıyla hazırladığı Kukla Kuş Gözlem Merkezi Projesini 2014 yılında AB desteği ile uygulamaya başlamıştır. Uyarı ve bilgilendirme levhaları, gözlem kulubeleri ve yapay adacıklar gibi eklemelerle alanın hem kuşların kullanımına hem de kuş gözlemciliğine daha uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda bölge halkının eko turizmin bir şekli olan kuş gözlemciliği sayesinde kalkınmasına katkı sağlamak da amaçlanmaktadır.

Derneğimiz 2015 yılında Mesarya Ovası ve Haspolat ÖKA’sında, dünya çapında tehlike altında olan Gökkuzgun'un (TelliGarga / Mavi Garga/ Coracias garrulus) azalan üreme alanlarının geri kazanılabilmesi amacıyla yuva yerleştirme projesini, OSME desteği ile başlatmıştır.

KUŞKOR Kuş Halkalama Programı ise etkin olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Programımız 2015 yılında Avrupa Halkalama Birliği’nin (EURING) resmi üyeliğine kabul edilmiştir. Bu sayede KUŞKOR Kuzey Kıbrıs’taki kuş halkalama çalışmalarından uluslar arası arenada sorumlu dernek konumuna gelmiştir.

Güncel projelerimiz hakkında detaylı bilgi almak için Yayımlar/Projeler bölümüne göz atabilirsiniz.

Organizasyonun temel hedefleri:

- Kuzey Kıbrıs’ın kuşlarını, yaşam alanlarını ve doğayı korumak
- Özellikle herhangi bir sınırlama ya da tür gözetmeksizin yapılan - dolayısıyla koruma altındaki türlerin de ölümüne yol açan - kuş katliyamlarını durdurmak
- Halkı kuşları, yaşam alanlarını ve doğayı etkileyen konular hakkında bilgilendirmek
- Devlet kurumşarıyla işbirliği yaparak gençleri kuşların önemi ve korunması ile doğa hakkında özellikle eğitim merkezlerinde ve arazi gezileriyle eğitmek
- Çevre kanunlarının ve yönetmeliklerinin en doğru şekilde uygulanmasını sağlamak, ve devletin ilgili makamları tarafından düzenlenen yasa ve tüzüklerin kuşların ve doğanın korunmasına en uygun şekilde hazırlanması için gerekli katkıda bulunmak
- Kuşlar ve doğayla ilgilenen herkesi bir araya getirmek ve doğayı korumaya teşvik etmek
- Kuzey Kıbrıs’ta kuşlar ve doğaya yönelik araştırma, yayın ve kuş gözlemi gibi çalışmaları ve aktiviteler yaygınlaştırmak

TWEETS
İLETİŞİM
  • Adres: PK 10, Nicosia
  • Telefon: 0542 881 37 50
    0548 886 86 84
  • Eposta: info@kuskor.org
Weblink.Media
«Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği» © 2015. Tüm hakları saklıdır.